Jaarrekening 2020

Balans met toelichting

Niet in de balans opgenomen belangrijke verplichtingen

Meerjarige inkoopverplichtingen

Op grond van artikel 53 BBV worden in de toelichting op de balans de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden opgenomen. Zie hieronder de specificatie.

Omschrijving

Einddatum contract incl. optiejaren

Verplichting per jaar

Reiniging openbare ruimte

2024

81.894

Accountant

2024

84.300

Vervoercapaciteit RegioRijder

2022

100.000

Elektriciteit levering 2018-2022

2022

76.013

Financieel systeem

2023

71.000

BOA’s domein I en parkeercontroleurs inhuur

2024

109.663

Onderhoud aan pompen en gemalen

2022

78.155

Totaal

601.025

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22