Jaarrekening 2020

Balans met toelichting

Financiële Vaste Activa

FINANCIELE VASTE ACTIVA

1 Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

31-12-2019

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

31-12-2020

Aandelen BNG Bloemendaal

35.100

0

0

35.100

Aandelen BNG Bennebroek

15.928

0

0

15.928

Aaandelen De Meerlanden NV

281.643

0

0

281.643

Aandelen Stedin *

11.844

0

0

11.844

Totaal 1

344.515

0

0

344.515

2 Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

31-12-2019

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

31-12-2020

Voorschot Spaarnelanden

33.678

0

0

33.678

Totaal 2

33.678

0

0

33.678

3 Leningen aan woningbouwcorporaties

31-12-2019

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

31-12-2020

Totaal 3

0

0

0

0

4 Overige langlopende leningen u/g

31-12-2019

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

31-12-2020

Verstrekte Startersleningen

89.692

0

2.205

87.487

Geldlening Antoniusschool

306.000

0

9.000

297.000

Geldlening Sparrenbosschool

188.450

0

3.289

185.161

Geldlening Bos en Duinschool

217.694

0

3.290

214.404

Totaal 4

801.836

0

17.784

784.052

5 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

31-12-2019

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

31-12-2020

Totaal 5

0

0

0

0

* Dit betreft de aandelen van het netwerkbedrijf Stedin. De aandelen in het productiebedrijf Eneco zijn in 2020 verkocht. De verkochte aandelen zijn bij de splitsing van Eneco in natura verkregen en de kostprijs van de aandelen bedroeg nihil.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22