Jaarrekening 2020

Overige overzichten

Omschrijving reserves

Begroting na wijziging in €

Realisatie 2020 in €

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Dekkingsreserve rioolvernieuwingen

74.503

74.503

74.503

74.503

Dekkingsreserve riolering buitengebied

25.359

25.359

25.359

25.359

Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering

48.094

48.094

48.094

48.094

Egalisatiereserve begraafplaatsen

57.490

57.490

0

50.590

50.590

0

Reserve explosievenopruiming

25.000

25.000

10.372

10.372

Totaal structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

230.446

57.490

172.956

208.918

50.590

158.328

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22