Jaarrekening 2020

Overige overzichten

Baten en lasten

L A S T E N  2020

B A T E N  2020

Kolom

 (Bedrag x € 1.000)

1

2

3

4

5

6

7

8

8-4

 Programma's excl.
reserves

Begr. primair

Begr. na wijziging

Rekening

Verschil

Begr. primair

Begr. na wijziging

Rekening

Verschil

Saldi

 Programma 0

-13.127

-13.717

-14.300

-583

37.036

51.510

51.672

163

-420

 Programma 1

-2.303

-2.536

-2.279

256

15

22

26

4

261

 Programma 2

-3.726

-4.055

-3.652

403

133

312

346

34

437

 Programma 3

-112

-114

-115

-2

1.436

1.019

979

-39

-41

 Programma 4

-2.033

-2.177

-2.130

47

139

173

167

-6

42

 Programma 5

-5.521

-5.629

-5.727

-99

1.110

956

1.089

133

34

 Programma 6

-15.215

-19.139

-19.263

-125

2.732

6.013

6.801

788

663

 Programma 7

-7.714

-7.904

-7.632

272

7.836

7.893

7.715

-178

94

 Programma 8

-1.851

-2.126

-1.985

140

1.046

1.044

1.113

68

209

 Totaal

-51.601

-57.394

-57.084

310

51.484

68.942

69.909

968

1.278

 Toevoeging/
onttrekking res.

 Programma 0

-619

-13.502

-14.649

-1.147

408

292

-116

-1.263

 Programma 1

25

170

156

-15

-15

 Programma 2

321

394

394

 Programma 3

 Programma 4

 Programma 5

-3

-3

35

107

107

 Programma 6

106

196

196

 Programma 7

-57

-57

-51

7

205

207

200

-7

 Programma 8

-60

-60

100

593

593

 Totaal

-676

-13.623

-14.763

-1.140

793

2.075

1.938

-137

-1.278

 Programma's incl.
reserves

 Programma 0

-13.803

-27.339

-29.063

-1.723

37.829

53.585

53.610

25

-1.698

 Programma 1

-2.303

-2.536

-2.279

256

15

22

26

4

261

 Programma 2

-3.726

-4.055

-3.652

403

133

312

346

34

437

 Programma 3

-112

-114

-115

-2

1.436

1.019

979

-39

-41

 Programma 4

-2.033

-2.177

-2.130

47

139

173

167

-6

42

 Programma 5

-5.521

-5.629

-5.727

-99

1.110

956

1.089

133

34

 Programma 6

-15.215

-19.139

-19.263

-125

2.732

6.013

6.801

788

663

 Programma 7

-7.714

-7.904

-7.632

272

7.836

7.893

7.715

-178

94

 Programma 8

-1.851

-2.126

-1.985

140

1.046

1.044

1.113

68

209

 Totaal

-52.277

-71.017

-71.847

-830

52.277

71.017

71.847

830

Het positief resultaat van € 1.147.337,77 is verantwoord als last onder taakveld 011 van Programma 0 Bestuur en Ondersteuning.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22