Programmaverantwoording 2020

Bestuur en Ondersteuning

Kengetallen

Kengetal

Uitkomst 2019

Begroting 2020

Uitkomst 2020

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

7,00 fte

6,92 fte

6,94 fte

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

6,88 fte

6,74 fte

6,67 fte

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

€ 707

€ 734

€ 718

Externe inhuur (% van totale loonsom + kosten inhuur externen)

10,21%

8%

12,64%

Overhead (% van totale lasten)

15,44%

16,60%

16,10%

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22