Programmaverantwoording 2020

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Kengetal

Uitkomst 2019

Begroting 2020

Uitkomst 2020

Gemiddelde WOZ-waarde, Bron: CBS

€ 695.000

€ 699.000

€ 750.000

Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen, Bron: BAG

8,2 (2018)

9,7

11,4

Demografische druk, Bron: CBS

105,0%

104,9%

106,3%

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden, Bron: COELO

€ 1.330

€ 1.330

€ 1.321

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden, Bron: COELO

€ 1.446

€ 1.446

€ 1.440

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22