Programmaverantwoording 2020

Volksgezondheid en Milieu

Kengetal

Uitkomst 2019

Begroting 2020

Uitkomst 2020

Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner), Bron: CBS

165,5 kilo

130 kilo

nnb

Hernieuwbare elektriciteit, Bron: RWS / Klimaatmonitor

2,4% (2018)

2,00%

nnb

Overige kengetallen op jaarbasis

2016

2017

2018

2019

2020

gemiddeld

Begrafenis

56

66

79

47

54

60

Bijzetting urn

10

11

11

10

8

10

Asverstrooiing

3

4

3

4

4

4

Bergweg Bloemendaal

61

77

89

57

62

69

Binnenweg Bennebroek

8

4

4

4

4

5

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22