Programmaverantwoording 2020

Sport, Cultuur en Recreatie

Kengetal

Uitkomst 2016

Begroting 2020

Uitkomst 2020

Niet-sporters, Bron: gezondheidsenquête CBS / RIVM

33,6%

niet bekend

nnb

* Laatst bekende cijfers dateren uit 2016, uitkomst landelijk was 48,7%

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22