Programmaverantwoording 2020

Onderwijs

Wat heeft het gekost?

Onderwijs

Begroting 2020

Begr. na wijziging 2020

Rekening 2020

Verschil Rek./Begr. 2020

 Lasten

-2.033

-2.177

-2.130

47

 Baten

139

173

167

-6

 Resultaat voor reservering

-1.894

-2.004

-1.962

42

 Toevoeging aan de reserves

 Onttrekking aan de reserves

 Resultaat na reservering

-1.894

-2.004

-1.962

42

 Uitsplitsing per taakveld

Begroting 2020

Begr. na wijziging 2020

Rekening 2020

Verschil Rek./Begr. 2020

 4.2

 Onderwijshuisvesting

-1.325

-1.394

-1.403

-9

 4.3

 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-569

-610

-560

51

 Totaal

-1.894

-2.004

-1.962

42

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 4 ONDERWIJS

-/- = nadeel

4.2 Onderwijshuisvesting

Hogere lasten klokuurvergoedingen

-13.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

4.000

Totaal

-9.000

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Lagere kosten leerlingenvervoer

19.000

Hogere huuropbrengsten kinderopvang

24.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

8.000

Totaal

51.000

Totaal programma 4

42.000

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22