Programmaverantwoording 2020

Onderwijs

Kengetal

Eenheid - Bron

Uitkomst

Jaar

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen (Bron: DUO)

12,34

2017

9

2018

18

2019

nnb

2020

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen (Bron: DUO)

0,24

2017

nnb

2018

nnb

2019

nnb

2020

Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs (Bron: Ingrado)

0,9

2017

0,9

2018

0,8

2019

nnb

2020

Overige kengetallen op jaarbasis

2020

2019

2018

2017

- waarvan openbaar

1.080

1.099

1.073

1.076

- waarvan bijzonder

2.301

2.343

2.376

2.409

Aantal leerlingen voortgezet onderwijs

1.633

1.555

1.563

1.639

Percentage buitenleerlingen basisonderwijs

39,2

39,1

39,2

40,4

Percentage buitenleerlingen voortgezet onderwijs

82,4

88,5

86,9

-

- aangepast vervoer

43

40

56

60

- openbaar vervoer

1

2

3

1

- eigen vervoer

11

6

7

5

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22