Programmaverantwoording 2020

Economie

Wat heeft het gekost?

Economie

Begroting 2020

Begr. na wijziging 2020

Rekening 2020

Verschil Rek./Begr. 2020

 Lasten

-112

-114

-115

-2

 Baten

1.436

1.019

979

-39

 Resultaat voor reservering

1.324

905

864

-41

 Toevoeging aan de reserves

 Onttrekking aan de reserves

 Resultaat na reservering

1.324

905

864

-41

 Uitsplitsing per taakveld

Begroting 2020

Begr. na wijziging 2020

Rekening 2020

Verschil Rek./Begr. 2020

 3.1

 Economische ontwikkeling

-47

-47

-43

4

 3.2

 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

11

-7

5

12

 3.4

 Economische promotie

1.359

959

902

-57

 Totaal

1.324

905

864

-41

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 3 ECONOMIE

-/- = nadeel

3.1 Economische ontwikkeling

Geen bijzonderheden

4.000

Totaal

4.000

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Per saldo hogere lasten exploitatie Dennenweg 15

-2.000

Hogere leges opbrengst

14.000

Totaal

12.000

3.4 Economische promotie

Lagere opbrengst toeristenbelastingen

-57.000

Totaal

-57.000

Totaal programma 3

-41.000

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22