Programmaverantwoording 2020

Economie

Wat is gerealiseerd?

Activiteiten

Wat is gerealiseerd?

Behoud en vitaliteit (winkel) voorzieningen bevorderen

Ondersteuning winkeliers voortzetten.

Corona heeft een zware impact gehad op ondernemend Nederland. Gemeentes hebben een ondersteunende rol gehad, o.a. met de TOZO regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers). Gemeente heeft uitstel verleend voor betaling lokale belastingen en deels precariobelasting niet geheven.

Profilering winkelgebieden verbeteren.

Zie bovenstaande.

Ondernemingsklimaat in stand houden/bevorderen

Alert inspelen op initiatieven van ondernemers.

Zie bovenstaande.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22