Programmaverantwoording 2020

Economie

Kengetal

Uitkomst 2019

Begroting 2020

Uitkomst 2020

Functiemenging in %, Bron: LISA

39,10%

38%

nnb

Aantal vestigingen van bedrijven (per 1.000 inwoners, leeftijd 15-74)

146,5

129

nnb

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22